Tehokas suodatinten puhdistusmenetelmä

DPFPRO Oy:n käyttämä pesuteknologia perustuu sveitsiläisen valmistajan laitteiston käyttöön. Aloittaessaan DPFPRO oli edelläkävijä ja ensimmäinen kyseistä suodattimien puhdistusmenetelmää ja -laitteistoa hyödyntävä yritys Suomessa. Muihin puhdistustapoihin perustuvia menetelmiä on ollut käytössä aiemminkin. “Testien perusteella totesimme, että tämä on tehokkain olemassa oleva menetelmä ja siksi päädyimme ottamaan sen käyttöön”, kertoo toimitusjohtaja ja perustajaosakas Jani Virolainen.

Hiukkasuodattimet pestään yrityksen Parolassa, Hämeenlinnan kupeessa, sijaitsevissa toimitiloissa. Suodattimet voi toimittaa suoraan tai kuljetuspalvelun kautta puhdistukseen. Tarvittaessa DPFPRO voi myös järjestää kuljetuksen tai noutaa ja palauttaa suodattimet suoraan tilaajalle. Pesun suorittaa aina koulutettu asiantuntija, joka tuntee erilaisiin suodattimiin liittyvät haasteet. Pesu aloitetaan tekemällä silmämääräinen tarkistus puhdistettavaan suodattimeen ja sen jälkeen tehdään virtausmittaus, jossa mitataan suodattimen ilmanläpäisykyky ja vastapaine. Rikkoituneita suodattimia ei voida ottaa puhdistukseen mutta öljyiset ja jäähdytinnestevaurioiset voidaan kyllä puhdistaa. Tämän jälkeen seuraa varsinainen pesuvaihe. Kullekin suodattimelle valitaan sille sopiva pesuaineseos. Sen jälkeen pesuaineen ja veden seosta pumpataan suodattimen läpi, kunnes suodattimen läpi virtaava neste on täysi kirkasta. Pesun aikana pesunesteen virtaussuuntaa tulee vaihtaa useaan otteeseen.

DPFPRO:lla on kehitetty pesulaitteistoon lisäosia ja hiottu prosessia siten, että pesutulos on aina todella hyvä – vähintään 98 prosenttisesti uutta vastaava. Lopuksi suodatin pestään pelkällä vedellä ja kuivataan. Pesuun kuluva aika riippuu suodattimesta ja sen kunnosta. Kuivauksen jälkeen suoritetaan uudestaan ilmanläpäisykyvyn ja vastapaineen mittaukset. Mittaustulokset toimitetaan tilaajalle sovitusti tai puhdistetun suodattimen mukana.

Kaupunkiajossa olevien ajoneuvojen hiukkassuodatinten vaihto- tai puhdistusväli on yleensä maantieajossa olleita ajoneuvoja lyhyempi. Puhdistusväli riippuu myös suodattimen mitoituksesta, ajoneuvon huollosta ja käyttöön liittyvistä olosuhteista. Ajoneuvolla voi ajaa jopa 600 000 kilometriä, ennen hiukkassuodattimen puhdistusta mutta viimeistään silloin kun DPF-merkkivalo syttyy tulee suodatin puhdistaa. Ajoneuvoa ei lopulta enää saa käyntiin, mikäli puhdistusta ei tehdä.

Vertaa pesumenetelmän lopputulosta. Vasemmalla puolella hiukkassuodatin puhdistukseen jälkeen. Oikealla puolella näkyvissä sama suodatin ennen puhdistusta, jolloin se oli tuhkan ja noen peitossa.

Suodattimen puhdistuksen ja takaisin asennuksen jälkeen ajoneuvolle tulee kertoa, että moottorin jatkeena on puhdas suodatin. Tähän tarvitaan testeriä, joita löytyy hyvin varustelluista autokorjaamoista. ”Suodattimen irrotus ja asennus kannattaa tehdä asiantuntevassa korjaamossa, sillä asennuksen yhteydessä tulee aina asentaa myös uudet tiivisteet”, kertoo DPFPRO Oy:n myynnistä vastaava Aki Uppa.

Suodattimia ei kannata alkaa missään tapauksessa puhdistaa omatoimisesti vaikkapa painepesurilla. Painepesurin voima on liikaa suodattimen herkille osille ja materiaaleille. Useimmiten tapauksissa, joissa omatoimista puhdistusta on yritetty, suodattimen kenno on vaurioitunut pysyvästi. Tällöin paraskaan asiantuntija ei voi enää puhdistaa kennoa vaan edessä on uuden hiukkassuodattimen hankinta. Omatoiminen puhdistus ei ole suositeltavaa myöskään ympäristösyistä, sillä silloin suodattimeen talteen kerätty ongelmajäte pääsee painepesun yhteydessä luontoon tai viemäriverkkoon. DPFPRO:lla on käytössään suljetun kierron laitteisto, joka kerää talteen pesussa kertyneet ongelmajätteet ja ne hävitetään asianmukaisesti.

DPFPRO Oy on toiminut vuodesta 2018 lähtien tehden Diesel-moottoreiden suodattimien puhdistuksia. Perustajakaksikolla Aki Upalla ja Jani Virolaisella on taustalla paljon osaamista ja usean vuoden kokemus Diesel-moottoreiden ja -suodattimien parista. DPFPRO Oy:n toimintaidea pohjautuu partikkelisuodattimien puhdistukseen pesuteknologiaa hyödyntäen. Käytössä olevaan pesuteknologiaan päädyttiin sen tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi.

Ajankohtaista

DPFPRO Oy puhdistaa pesumenetelmällä Diesel-moottoreiden hiukkassuodattimia (DPF), katalysaattoreita ja SCR-suodattimia. Tukkeutuneet suodattimet saadaan toimimaan uutta vastaavalla tavalla, jolloin ajoneuvon polttoainetalous, käyttöikä ja käytettävyys paranevat merkittävästi. Pesu tapahtuu suodatinta vaurioittamatta ja ympäristöystävällisesti.
DPFPRO Oy:n käyttämä pesuteknologia perustuu sveitsiläisen valmistajan laitteiston käyttöön. Aloittaessaan DPFPRO oli edelläkävijä ja ensimmäinen kyseistä suodattimien puhdistusmenetelmää ja -laitteistoa hyödyntävä yritys Suomessa. "Testien perusteella totesimme, että tämä on tehokkain olemassa oleva menetelmä ja siksi päädyimme ottamaan sen käyttöön", kertoo toimitusjohtaja ja perustajaosakas Jani Virolainen.
Kuljetusalalla toimiva henkilökuljetuksiin erikoistunut asiakasyritys on ollut erittäin tyytyväinen toukokuussa 2018 alkaneeseen yhteistyöhön. Asiakasyritys on pesutekniikkaan perustuvaa palvelua kokeiltuaan tehnyt palvelusopimuksen DPFPRO:n kanssaan. Hiukkassuodattimet noudetaan ja palautetaan sovitusti, mikä on ollut asiakkaan kannalta helppoa. Yhteistyön kautta on saatu aikaan merkittäviä säästöjä ja se on tuonut huoltoprosesseihin ennakoitavuutta.

Uutisarkisto

© 2021 DPFPRO Oy. All rights reserved.