Kaipaatko säästöjä kalustosi huolto- ja polttoainekuluihin?

DPFPRO Oy puhdistaa pesumenetelmällä Diesel-moottoreiden hiukkassuodattimia (DPF), katalysaattoreita ja SCR-suodattimia. Tukkeutuneet suodattimet saadaan toimimaan uutta vastaavalla tavalla, jolloin ajoneuvon polttoainetalous, käyttöikä ja käytettävyys paranevat merkittävästi. Pesu tapahtuu suodatinta vaurioittamatta ja ympäristöystävällisesti.

Puhdistuksen hyötyihin kuuluu suodattimen virtauksen normalisoituminen. Likaisuuden aiheuttama liian suuri vastapaine aiheuttaa ongelmia moottorin käytettävyyden, polttoainetalouden ja moottorin käyttöiän näkökulmista.

”Tukkeutunut suodatin kuormittaa moottoria ja sen rakenteita. Osa asiakkaistamme on huomannut, että puhdistettu suodatin säästää myös polttoainetta. Moottori hengittää samantapaisesti kuin ihminenkin, joten pienikin vastus tiputtaa moottorin tehoja. Yleensä asiakas ottaa meihin yhteyttä vasta siinä vaiheessa, kun mittaristossa syttyy varoitusvalo. Suodatin on tukkeuduttuaan mahdollista vaihtaa uuteen mutta se on yleensä kallis, usean tuhannen euron investointi. Puhdistus pesumenetelmällä on hyvä vaihtoehto uuden suodattimen hankinnalle, sillä suorittamamme pesun jälkeen DFP-suodattimet, katalysaattorit ja SCR-suodattimet ovat lähes uutta vastaavassa kunnossa. Käytännössä suodattimet kestävät oikein huollettuina hyvin pitkään,” kertoo DPFPRO:n myynnistä vastaava Aki Uppa.


Tyhjäkäynti kasvattaa suodattimen puhdistustarvetta

 

Suodattimet tukkeutuvat helposti erityisesti kaupunkiajossa tai silloin, kun ajoneuvo käy tyhjäkäynnillä pitkiä jaksoja.

”Tyhjäkäynti on Euro 5 ja 6 -moottoreille erityisen haitallista, sillä silloin kaikki regeroinnin edellytykset eivät pääse toteutumaan. Tästä syystä suodattimet voivat tukkeutua hyvinkin pienillä käyttötuntimäärillä. Jos taas ajetaan maantieajoa, esimerkiksi kappaletavararahtia terminaalista terminaaliin, ovat moottorit aina lämpöisiä ja suodattimien vaihtovälit voivat tarkoittaa hyvinkin suuria kilometrimääriä. Puhdistamme paljon linja-autojen suodattimia, koska ajonopeudet ja lämpötilat eivät taajamissa nouse riittävän korkealle ja moottorit eivät tee regenerointi-polttoja tehokkaasti, jolloin suodattimetkin tukkeutuvat helpommin. Tällöinkin suodattimilla on elinikää jäljellä, mikäli ne puhdistetaan huolellisesti välillä”, Uppa opastaa.


Pesu on tehokas puhdistusmenetelmä

 

Suodattimien puhdistukseen on tarjolla nykyisin useita eri menetelmiä. Pesupuhdistus tarjoaa useita etuja muihin menetelmiin verrattuna. Ammattilaisesti ja oikein suoritettuna pesumenetelmä puhdistaa suodattimista noen lisäksi myös tuhkan ja muut hiukkaset. Pesupuhdistuksessa suodatin puhdistetaan kauttaaltaan – mukaan lukien molemmat päät ja kaikki hiukkasloukun pillit. Oikeaoppisesti suoritettu pesupuhdistus on suodattimen herkille pinnoille hellävarainen puhdistustapa. Siksi suodatin kestää pesuja lähes rajattoman määrän.

Useat yritykset ovat ratkaisseet suodattimien huollon siten, että heillä on varastossa vaihtosuodattimia ja -patruunoita. Käytettyjen vaihtosuodattimien ja -patruunoiden ostajien ja vaihtajien voi olla vaikea tietää, missä kunnossa heidän hankkimansa suodattimet ovat, miten niitä on käytetty tai huollettu. Mikäli suodatinta ei ole puhdistettu kunnolla kauttaaltaan, tukkeutuu se helposti uudestaan aiheuttaen mm. kuormitusta ja vikoja moottoriin ja lisääntynyttä polttoaineen kulutusta.


Oikeaoppisella pesulla suodattimelle todistettavasti lisää käyttöikää

 

DPFPRO tarkistaa ja mittaa kaikkien puhdistamiensa suodattimien suorituskyvyn ennen ja jälkeen puhdistuksen. Mittaustuloksista toimitetaan asiakkaalle raportit. Tällöin asiakkaan on helppo havaita pesumenetelmän tehokkuus.

Kun puhdistettava suodatin saapuu meille, mittaamme ensin suodattimen virtauksen ja vastapaineen, jonka jälkeen annostelemme oikean määrän pesuainetta ja aloitamme pesun. Pesulaitteistossamme on suljettu kierto, jonka avulla varmistetaan ettei ympäristölle haitallisia hiukkasia pääse kulkeutumaan viemäristöön tai luontoon. Puhdasta vettä painetaan puhdistettavan suodattimen läpi, kunnes suodatin on täysin puhdas. Pesun aikana suodatin on täynnä vettä ja siihen lisätään sopivasti ilmaa pieninä sykäyksiä matalalla paineella. Ilma menee keraamisesta kennon pinnasta läpi muodostaen mikrokuplia, jotka irrottavat tuhkan ja noen. Nämä poistuvat pesuveden mukana pois suodattimesta.

”Pelkkä vesi ei riitä pesuun, eikä myöskään pelkkä paineilma mutta lopputuloksesta tulee todella hyvä, kun vettä ja paineilmaa yhdistetään sopivassa suhteessa. Herkkä keraamipinta vioittuu, mikäli sitä pestään liian kovalla paineella, eivätkä mitkään lisäaineet voi polttaa tai muuttaa tuhkaa enää muuksi. DPF-suodatin pitää irrottaa pesua varten – se on nimensä mukaisesti ”hiukkasloukku”.  Tuhka ja nokihiukkaset pääse sieltä pois suodattimesta alkuperäiseen virtaussuuntaansa. Käyttämämme pesumenetelmän ansiosta pystymme lisäämään suodattimen käyttöikää ja virittämään tämän hiukkasloukun uudelleen, kun sen keräämä ”saalis” ensin tyhjennetään”, Uppa kuvailee.


Pesutulos vähintään 98 prosenttisesti uutta vastaava

 

”Sataa prosenttia puhtaammaksi suodatinta ei voi saada, emmekä me halua luvata mittatarkkuuksien vuoksi sadan prosentin lopputulosta. Mikäli suodattimeen jää yksi pienikin musta partikkeli, se ei ole silloin sata prosenttisesti puhdas. Kenno saadaan puhtaaksi aina sataan prosenttiin saakka, mutta mikäli suodatin on jo 99 prosenttisen puhdas, tuon viimeisen prosentin hinkkaaminen ei ole kannattavaa meille, eikä merkityksellistä myöskään asiakkaalle. Lupaamme tästä johtuen vähintään 98 prosenttisen puhtauden”, kertoo DPFPRO:n toimitusjohtaja Jani Virolainen.

Mahdollisia suodattimen halkeamia ei ole aina mahdollista havaita ennen pesua, koska suodattimet ovat usein pahasti noken tukkimia. Mikäli kenno on rikkoutunut, se on uudelleen kennotettava tai koko suodatin on vaihdettava uuteeen. Suodattimen kenno voidaan Virolaisen mukaan puhdistaa lukemattomia kertoja uudestaan, koska DPFPRO:n pesupuhdistuksen jäljiltä kennoon ei jää kertautuvia likajäämiä.

DPFPRO pyrkii tarjoamaan asiakkailleen suodattimien vuosittaista puhdistuskiertoa, sillä siten voidaan saavuttaa parempia hyötyjä ajoneuvon käytettävyyteen ja saada aikaan parempia taloudellisia säästöjä. Lisäksi suodattimet ovat säännöllisesti pestyinä helpompi puhdistaa.


Puhdistustarpeen ennakointi säästää rahaa

 

Ajoneuvojen valmistajilla on aina jonkinlainen ohjeistus suodattimen vaihtosykliin – sitä tulisi noudattaa. Oikeaoppinen puhdistus on hyvä vaihtoehto suodattimen vaihdolle. Suodattimien puhdistus kannattaa Upan ja Virolaisen suosituksen mukaan tehdä huoltopäivänä muiden huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Tämä on suositeltavaa ja osa ennakoitavaa huoltosuunnitelmaa. Ennakoimalla huoltoa pienennetään liiketoimintariskejä ja vähennetään merkittävästi yllättävistä tilanteista aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, jotka voivat ammattikäytössä olevan kaluston kohdalla olla merkittäviä.

DPFPRO Oy on suomalainen vuonna 2018 perustettu yritys. Testipesujen teko aloitettiin edellisenä vuonna. Taustalla on perustajien pitkä asiantuntemus ja kokemus Diesel-ajoneuvojen ja suodattimien huolloista. Pesumenetelmä valikoitui käyttöön monipuolisuutensa ja tehokkuutensa vuoksi – sen avulla säästetään asiakkaan kustannuksia ja ratkaistaan suodattimien puhdistusongelma ympäristöystävällisellä tavalla. Perustajakaksikko on toiminnan aikana kehittänyt käytössään olevaa laitteistoa ja -menetelmää. Heidän mukaansa juuri samanlaista laitteistoa ei ole käytössä Suomessa muilla alan toimijoilla.

”Laitteistomme suorittaa sekä pesu, että lopussa tehtävän kuivauksen. Se nopeuttaa puhdistuksen läpimenoaikaa ja tekee meidän prosessistamme tehokkaamman.”, kertoo Uppa.

Toiminnan vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys on huomioitu laajasti. DFPPRO käyttää puhdistusprosessissaan ainoastaan biohajoavia erikoispesuaineita ja pesussa syntyvät ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti hävitettäviksi asiantuntevalle vaarallisten jätteiden käsittelylaitokselle. Toimintaa on kehitetty alusta alkaen asiakkaiden vaativat tarpeet huomioiden.

”Olemme itsekin laadun suhteen vaativia ja ymmärrämme siksi ammattilaisten tarpeet. Haluamme tarjota asiakkaillemme juuri niin hyvää puhdistustulosta ja -palvelua kuin mitä itsekin haluaisimme hankkia”, summaa Uppa.

Ajankohtaista

DPFPRO Oy puhdistaa pesumenetelmällä Diesel-moottoreiden hiukkassuodattimia (DPF), katalysaattoreita ja SCR-suodattimia. Tukkeutuneet suodattimet saadaan toimimaan uutta vastaavalla tavalla, jolloin ajoneuvon polttoainetalous, käyttöikä ja käytettävyys paranevat merkittävästi. Pesu tapahtuu suodatinta vaurioittamatta ja ympäristöystävällisesti.
DPFPRO Oy:n käyttämä pesuteknologia perustuu sveitsiläisen valmistajan laitteiston käyttöön. Aloittaessaan DPFPRO oli edelläkävijä ja ensimmäinen kyseistä suodattimien puhdistusmenetelmää ja -laitteistoa hyödyntävä yritys Suomessa. "Testien perusteella totesimme, että tämä on tehokkain olemassa oleva menetelmä ja siksi päädyimme ottamaan sen käyttöön", kertoo toimitusjohtaja ja perustajaosakas Jani Virolainen.
Kuljetusalalla toimiva henkilökuljetuksiin erikoistunut asiakasyritys on ollut erittäin tyytyväinen toukokuussa 2018 alkaneeseen yhteistyöhön. Asiakasyritys on pesutekniikkaan perustuvaa palvelua kokeiltuaan tehnyt palvelusopimuksen DPFPRO:n kanssaan. Hiukkassuodattimet noudetaan ja palautetaan sovitusti, mikä on ollut asiakkaan kannalta helppoa. Yhteistyön kautta on saatu aikaan merkittäviä säästöjä ja se on tuonut huoltoprosesseihin ennakoitavuutta.

Uutisarkisto

© 2021 DPFPRO Oy. All rights reserved.